2020 жылдың 13 шілдесі
Қазақстан Республикасындағы
ұлттық аза тұту күні
Бостандық ауданы
әкімінің аппараты
Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімі
аппаратының интернет-ресурсына қош келдіңіздер!
Мемлекеттік қызмет МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТМемлекеттік қызметшілердің құқықтары мен негізгі міндеттері


• «Республика азаматтарына кепілдік беретін Конститутция және  Қазақстан Республикасы заңының құқықтары мен бостандығын қолдана алады
• Өзінің өкілеттігі шегінде, мәселелерді қарастыруға және оларды шешуге, олардың орындалуын құзыретті органдардан және лауазымды тұлғалардан талап ете алады.
• Қызмет міндеттерін орындау үшін қажетті ақпараттарды және мағлұматтарды  белгіленген тәртіпте ала алады
• Қызмет бабын орындау барысында, нысанның жекеменшік түріне байланыссыз кез келген ұйымға белгіленген тәртіпте келе алады …»
• «Конституция және Республика заңын сақтау
• Қазақстан Республикасы Президенті бекіткен, мемлекеттік қызметкері тәртібінде ант беру
• Азаматтардың және заңды тұлғалардың бостандығы және құқықтық мүдделерінің  құқықтық  қорғалуын және сақталуын қамтамасыз ету, азаматтардың шағымдарын заңда бекітілген уақытта және тәртіпте қарастыру , оларға байланысты тиісті шара қолдану  
• Лауазымдық міндеттерге сәйкес және берілген құқықтар шегінде өкілеттілікті орындау
• Мемлекеттік және еңбек тәртібін сақтау…»
Осы және басқа да құқықтар және мемлекеттік қызметкердің негізгі міндеттері   Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңында және басқа да заңды актілерінде регламенттеу.
Қызмет этикасы жөніндегі мәселелер «Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің арнамыс  кодексінде»айтылған  
Бұл ретте  мемлекеттік қызметшілердің нақты міндеттемелері типтік біліктілік талаптарын басшылыққа ала отырып анықталады және тиісті мемлекеттік органдардың басшылары бекіткен, лауазымдық нұсқауларда қамтылған.
Мемлекеттік қызметті өткеру барысындағы шектеулер
Мемлекеттік қызметті өткеру барысындағы шектеулер Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңында қамтылған. Төменде  көрсетілгендер:
Мемлекеттік қызметшінің құқығы жоқ:
• ұсынылған органның депутаты және жергілікті өзін өзі басқару оганның мүшесі болуға;
• педагогика, ғылыми және басқа да шығармашылық қызметтерден басқа,  төленетін қызметпен  айналасуға.
Мемлекеттік қызметші, туысқандары атқаратын лауазымға  тікелей бағынышты лауазымды атқара алмайды (ата-аналарымен, жұбайларымен, ағаларымен, әпкелерімен, балаларымен) немесе жекжаттарымен (ағаларымен, әпкелерімен, ата-аналарымен және ерлі-зайыптылардың балаларымен) заңда қарастырылған жағдайларды қоспағанда.
Табысы туралы мағлуматты беру
Меммлекеттік лауазымға немесе мемлекеттік немесе солардың жүйелеріне теңестірілген лауазымдарға үміткер тұлғалар, тұрақты тұратын жеріне байланысты,  салық органына төмендегі құжаттарды береді:
• табысы туралы мағлұматтарды;
• салық салу обьектісі болып табылатын мүлік жөніндегі мағлұматты, сонымен қатар Қазақстан Республикасынан тыс жерде орналасқан мүлкі жөніндегі мағлұматпен қоса бағалау құны мен мүліктің орналасқан мекен-жайын көрсетуі тиіс.
мәліметтер:
• Қазақстан Республикасы аймағынан тыс жерде орналасқан және өз еліндегі банк мекемелерін көрсетіп, банктегі  салымдары  және бағалы қағаздары жайлы, сонымен қоса белгілі тұлға және одан басқа тұлғалар қолдана алатын қаржылары туралы;
• акционер ретінде немесе жарғылықты капиталдағы үлесіне қатысушы заңды тұлғалардың құрылтайшысы ретінде жанама немесе тура қатысуы туралы және толық банктік және көрсетілген ұйымдардың басқа да деректемелері туралы;
• трастар және олар тіркелген мемлекеттер туралы, егерде тұлға немесе оның жұбайы (қалыңдығы) трастардың бенефициары болса тиісті банктегі есепшоттардың нөмірі туралы;
• басқа да келісім-шарт қарым-қатынасы бар ұйымдардың деректемелері және атаулары, олармен келісім-шарт қарым-қатынасында болса, айлық есептеу көрсеткішінен мыңдап санаған мөлшерінен асатын, жұбайына (қалыңдығы) немесе тұлғаға тиіесілі қаржыны және затты қарау немесе уақытша сақтау келісімдері мен міндеттері (сонымен қатар ауызша) туралы.
Мемлекеттік лауазымдағы тұлғалар өздерінің өкілеттіктерін орындау барысында, сонымен қатар жағымсыз мінездеме себептерімен жұмыстан шығарылған тұлғалар, жұмыстан шығарылғаннан кейін үш жыл бойы салық заңнамасымен бекітілген тәртіпте тұрақты тұратын жеріне байланысты мағлұматтарды беріп тұруы тиіс.
Меммлекеттік лауазымға және мемлекеттік немесе солардың жүйелеріне теңестірілген лауазымдарға кандидаттардың немесе  мемлекеттік қызметтегі тұлғаның қалыңдығы (жұбайы) тұрақты тұратын жеріне байланысты салық органына, Қазақстан Республикасы аймағында және одан тыс жерде орналасқан  салық салуға жататын мүлік обьектілері және табыстары туралы мағлұматтарды беруі тиіс. 

Мәліметтерді және шындыққа жанаспайтын мағлұматтарды беру немесе бермеу, толығымен бермеу (жағымсыз мінездеме себептерімен жұмыстан шығарылған тұлғаларды санамағанда) егерде жасаған істерінде қылмыстық жазаланатын нышандар болмаған жағдайда тұлғаны тиісті лауазымдық өкілеттіктерінен айыруға немесе Қазақстан Республикасының «Сыбайластық жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңында қаралған тәртіпте мемлекеттік және соған теңестірілген жүйелерді орындаудан босатуға немесе жұмыстан шығаруға негіз болады.