2020 жылдың 13 шілдесі
Қазақстан Республикасындағы
ұлттық аза тұту күні
Бостандық ауданы
әкімінің аппараты
Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімі
аппаратының интернет-ресурсына қош келдіңіздер!
Мемлекеттік қызметтер МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРҚайтыс болуды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты


Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің
2015 жылғы 17 сәуірдегі
№ 219 бұйрығына
7-қосымша

 

"Қайтыс болуды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер,
толықтырулар мен түзетулер енгізу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

      Ескерту. Стандарт жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 27.01.2016 № 39 (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. Жалпы ережелер

      1. "Қайтыс болуды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

       2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірлеген.

      3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Астана және Алматы қалаларының, аудандардың және облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары (бұдан әрі – ЖАО) (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру мынадай баламалы негізде:

      1) Астана және Алматы қалаларының, аудандардың және облыстық маңызы бар қалалардың, қаладағы аудандардың, аудандық маңызы бар қалалардың ЖАО, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдері;

      2) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.

 2. Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі

      3. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері:

      1) құжаттарды тапсырған кезден бастап:

      көрсетілетін қызметті берушіде немесе Мемлекеттік корпорацияға - 1 (бір) жұмыс күні (қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді).

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында белгіленген құжаттарды қосымша тексеру қажет болған кезде, қызмет көрсету мерзімі көрсетілетін қызметті алушыны 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде хабардар ете отырып, күнтiзбелiк 30 (отыз) күннен аспайтын уақытқа ұзартылады;

      азаматтық хал актілері жазбасына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу туралы өтініш – 7 (жеті) жұмыс күні (қабылданған күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді), басқа мемлекеттік органдарға сұрау салу қажет болған кезде қызмет көрсету мерзімі көрсетілетін қызметті алушыны күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде хабардар ете отырып, күнтiзбелiк 30 (отыз) күннен аспайтын уақытқа ұзартылады;

      2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыру үшін рұқсат берілетін ең ұзақ күту уақыты:

      көрсетілетін қызметті берушіге – 20 (жиырма) минут;

      Мемлекеттік корпорацияға – 15 (он бес) минут;

      3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты:

      көрсетілетін қызметті берушіде – 20 (жиырма) минут;

      Мемлекеттік корпорацияға – 15 (он бес) минут.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Әділет министрінің 21.06.2017 № 766 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

      5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.

      6. Мемлекеттік қызметті көрсетудің нәтижесі:

      жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде қағаз жеткізгіштегі қайтыс болу туралы куәлік, енгізілген өзгерістерімен, толықтыруларымен және түзетулерімен қоса қайтыс болу туралы қайталама куәлік не осы мемлекеттік қызмет көрсету стандартының 10-тармағымен көзделген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.

      Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 30.09.2016 № 821 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      7. Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) ақылы/тегін көрсетіледі.

      1) қайтыс болуды мемлекеттік тіркеу тегін көрсетіледі.

      2) қайтыс болу туралы актіге өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізілуіне байланысты куәлікті бергені үшін 0,5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде мемлекеттік баж алынады.

      Мемлекеттік баж сомасы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы кодексінің (Салық кодексі) 537-бабына сәйкес, белгіленген мөлшерде есептеледі және заңдық маңызы бар іс-әрекеттер жасалған және (немесе) уәкілетті мемлекеттік органдардың немесе лауазымды адамдардың құжаттарды берген орны бойынша есепке алынады.

      Мемлекеттік баж мөлшері мен төленген күнін растайтын төлем құжатын беретін банк мекемелері арқылы төленеді.

      8. Жұмыс кестесі:

      1) көрсетілетін қызметті берушіде - Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанға дейін.

     ӨтініштердіқабылдаужәнемемлекеттікқызметкөрсетунәтижесінберуҚазақстанРеспубликасыныңеңбекзаңнамасынасәйкесдемалысжәнемерекекүндерінқоспағанда, сағат 13.00-ден 14.30-ғадейінтүскіүзіліспен, дүйсенбіденбастапжұманықосаалғанда, сағат 09.00-ден 17.30-ғадейін.

      Мемлекеттіккөрсетілетінқызметалдыналажазылусызжәнежеделдетіпқызметкөрсетусізкезектәртібіменкөрсетіледі.

      2) МемлекеттіккорпорациядаЕңбекзаңнамасынасәйкесжәнебелгіленгенжұмыскестесінесәйкесжексенбіжәнемерекекүндерінқоспағанда, дүйсенбіденбастапсенбініқосаалғанда, үзіліссіз, сағат 9.00-ден 20.00-гедейін.

      Мемлекеттіккөрсетілетінқызмет "электрондық" кезектәртібімен, ата-анасыныңбіреуініңтұрғылықтыжерібойыншанемесебаланыңтуғанжерібойынша, жеделдетіпқызметкөрсетусізкөрсетіледі, электрондықкезектіпорталарқылыброндауғаболады.

      9. Көрсетілетінқызметтіалушы (неоныңөкілісенімхатбойынша) көрсетілетінқызметтіберушігенеМемлекеттіккорпорацияғажүгінгенкездеқайтысболғанынтіркеуүшінқажеттіқұжаттардыңтізбесі:

      1) осымемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартына 1-қосымшағасәйкеснысанбойыншақайтысболудымемлекеттіктіркеутуралыөтініші (бұданәрі - өтініш);

     2) "Денсаулықсақтауұйымдарыныңбастапқымедициналыққұжаттаманысандарынбекітутуралы" ҚазақстанРеспубликасыДенсаулықсақтауминистріміндетінатқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығыменбекітілгеннысанбойынша (Нормативтікқұқықтықактілердімемлекеттіктіркеутізілімінде № 6697 болыптіркелді) медициналықұйымбергенқайтысболутуралыбелгіленгеннысандағықұжат;

      3) қайтысболғанадамныңжекебасынкуәландыратынкуәлігі (барболғанжағдайда, қайтысболғанадамныңжекебасынкуәландыратынкуәлігіжоқболсаөтініштесебебікөрсетілуіқажет);

      4) көрсетілетінқызметтіалушыныңөкіліөтінішжасағанжағдайданотариалдыкуәландырылғансенімхат;

      5) қайтысболутуралыактжазбасыныңтіркелмегенітуралықайтысболғанадамныңқайтысболғанжеріментұрғылықтыжерібойыншатіркеушіорганныңанықтамасы (ҚазақстанРеспубликасыныңаумағында 2008 жылданкейінқайтысболғанадамдардықоспағанда);

      6) сотшешімінегізіндетіркеужағдайында, қайтысболуфактісінбелгілеутуралынемесеадамдықайтысболдыдепжариялаутуралысоттыңзаңдыкүшінеенгеншешімі;

      7) қайтысболғантұлғаныңәскерибилеті (барболса);

      8) қажетболғанжағдайдажақынтуыстығынрастайтынқұжат.

      Қайтысболутуралыактжазбасынаөзгерістер, толықтыруларментүзетулеренгізуүшінқажеттіқұжаттардыңтізбесі:

      1) осымемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартына 2-қосымшағасәйкеснысандағыөзгерістер, толықтыруларментүзетулеренгізутуралыөтініш;

      2) қайтысболғанынтіркеутуралыкуәлік, куәліктіңтүпнұсқасыжоғалыпқалғанжағдайдақайтысболғанынтіркеутуралыанықтама;

      3) өзгерістер, толықтыруларментүзетулеренгізуқажеттігінрастайтынқұжаттар;

      4) бюджеткемемлекеттікбаждыңтөленгенінрастайтынқұжатнемесесалықжеңілдіктерінберугенегізболыптабылатынқұжат;

      5) көрсетілетінқызметтіалушыныңөкіліөтінішжасағанкезденотариаттакуәландырылғансенімхат.

      ҚұжаттардықабылдаукезіндеАстанажәнеАлматықалаларының, аудандардыңжәнеоблыстықмаңызыбарқалалардың, қаладағыаудандардың, аудандықмаңызыбарқалалардыңЖАО, кенттердің, ауылдардың, ауылдықокругтердіңәкімдерінемесеМемлекеттіккорпорацияныңқызметкеріқұжаттардыңкөшірмелерінсалыстырады, оданкейінтүпнұсқаларынкөрсетілетінқызметтіберушігеқайтарады.

     Көрсетілетінқызметтіалушыныңжекебасынкуәландыратынқұжаттартуралы, көрсетілетінқызметтіалушыбюджеткетөлегеналымныңсомасынрастайтынқұжат (ЭҮПШарқылытөленгенжағдайда), сондай-ақегертіркеуҚазақстанРеспубликасыныңаумағында 2008 жылданкейінжүргізілгенболса, азаматтықхалактілерінтіркеутуралыкуәліктержөніндемәліметтеркөрсетілетінқызметтіберушіжәнеМемлекеттіккорпорацияқызметкері "электрондықүкімет" шлюзіарқылытиістімемлекеттікақпараттықжүйелерденалады.

      Мемлекеттікқызметкөрсетілгенкездекөрсетілетінқызметтіалушы, егерҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасындаөзгешекөзделмесе, ақпараттықжүйелердегізаңменқорғалатынқұпиянықұрайтынмәліметтердіпайдалануғажазбашакелісімбереді.

      Көрсетілетінқызметтіалушыосыстандарттың 9-тармағындакөрсетілгенқұжаттардытабыстаукезінде:

      1. АстанажәнеАлматықалаларының, аудандардыңжәнеоблыстықмаңызыбарқалалардың, қаладағыаудандардың, аудандықмаңызыбарқалалардыңЖАО, кенттердің, ауылдардың, ауылдықокругтердіңәкімдеріндеқағазтүріндеқұжаттартоптамасыныңқабылданғанкүніменуақытыкөрсетілгентіркеутуралыбелгіөтініштіңқабылданғанынрастауболыптабылады;

      2. Мемлекеттіккорпорацияда: сұраусалудыңнөміріменқабылданғанкүні, сұратылыпотырғанмемлекеттіккөрсетілетінқызметтіңтүрі, қосаберілгенқұжаттардыңсаныменатауы, құжаттардыберукүні (уақыты) жәнеорны, құжаттардырәсімдеугеқабылдағанМемлекеттіккорпорацияқызметкерініңтегі, аты, әкесініңаты (барболса), көрсетілетінқызметтіалушыныңтегі, аты, әкесініңаты (барболса), уәкілеттіөкілдіңтегі, аты, әкесініңаты (барболса) жәнеолардыңбайланыстелефондарыкөрсетілгентиістіқұжаттардыңқабылданғанытуралықолхатберіледі.

      Мемлекеттіккорпорациядадайынқұжаттардыберукөрсетілетінқызметтіалушының (ненотариаткуәландырғансенімхатбойыншаөкілінің) жекебасынкуәландыратынқұжаттыұсынғанкездеқолхатнегізіндежүзегеасырылады.

      Мемлекеттіккорпорациянәтиженіңбірайбойысақталуынқамтамасызетеді, содансоңоданәрісақтауүшінкөрсетілетінқызметтіберушігежолдайды. КөрсетілетінқызметтіалушыбірайөткенсоңөтінішжасағанкездекөрсетілетінқызметтіберушіМемлекеттіккорпорацияныңсұраусалуыбойыншадайынқұжаттардыМемлекеттіккорпорацияғакөрсетілетінқызметтіалушығатабысетуүшінбіржұмыскүніішіндежолдайды.

      Қайтысболутуралымәлімдеменіқайтысболғанадамменбіргетұрғанадамдар, алондайадамдарболмағанжағдайдакөршілері, тұрғын-үйпайдалануұйымдарыныңқызметкерлері, жергіліктіатқарушыоргандар, қайтысболғанадамдыкүтіп-баққаннеадамсондақайтысболғанұйымныңәкімшілігінемесемәйіттітапқанішкіістерорганыбереді.

      Қайтыс болу туралы куәлік қайтыс болған адамның мұрагерлеріне, мұрагерлер аясына кіретін жақын туыстарына не қайтыс болған адам қамқорлықтарында болған азаматтарға, сондай-ақ қайтыс болған адам тұрған немесе жазасын өтеген мемлекеттік ұйымдар әкімшілігінің өкілдеріне беріледі.

     Басқатуыстарынақайтысболутуралыкуәлікмұрагерлікісқарауындажатқаннотариустыңхабарламасыбойыншаберіледі.

      Егеркөрсетілетінқызметтіалушытуыстығынрастайтынқұжаттарды, қамқорлығындаболғанынемесенотариустыңхабарламасынұсынбаса, көрсетілетінқызметтіберушіқайтысболудыңмемлекеттіктіркелуінрастайтынанықтамабереді.

      Ескерту. 9-тармақжаңаредакцияда - ҚРӘділетминистрінің 30.09.2016 № 821 (алғашқыресмижарияланғанкүніненкейінкүнтізбеліконкүнөткенсоңқолданысқаенгізіледі); өзгерісенгізілді - 21.06.2017 № 766 (алғашқыресмижарияланғанкүніненкейінкүнтізбеліконкүнөткенсоңқолданысқаенгізіледі) бұйрығымен

       10. Көрсетілетінқызметтіберушімемлекеттікқызметтікөрсетуден:

      1) көрсетілетінқызметтіалушыныңмемлекеттіккөрсетілетінқызметтіалуүшінұсынғанқұжаттардыңжәне (немесе) олардағыдеректердің (мәліметтердің) анықеместігінанықтау;

      2) көрсетілетінқызметтіалушыныңжәне (немесе) мемлекеттікқызметкөрсетуүшінқажеттіұсынылғанматериалдардың, деректердіңжәнемәліметтердің "Неке (ерлі-зайыптылық) жәнеотбасытуралы" ҚазақстанРеспубликасыКодексінің, "Жекебастыкуәландыратынқұжаттартуралы" және "Сәйкестендірунөмірлерініңұлттықтізілімдерітуралы" ҚазақстанРеспубликасызаңдарының, "Азаматтықхалактілерінмемлекеттіктіркеудіұйымдастыру, азаматтықхалактілерініңжазбаларынаөзгерістеренгізу, қалпынакелтіру, күшінжоютәртібіқағидаларынбекітутуралы" ҚазақстанРеспубликасыӘділетминистрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 112 бұйрығының (Нормативтікқұқықтықактілердімемлекеттіктіркеутізілімінде № 10764 болыптіркелді) талаптарынасәйкескелмеуі;

      3) уәкілеттімемлекеттікорганныңмемлекеттікқызметкөрсетуүшінқажеттікелісімітуралысұраусалуғаберілгентерісжауап, сондай-ақсараптаманың, зерттеудіңнетексерудіңтерісқорытындысынегіздерібойыншабастартады.

      Көрсетілетінқызметтіалушыосымемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартының